Inschrijven

Inschrijven:

Om in aanmerking te komen voor een appartement, dient u zich in te schrijven middels het inschrijfformulier welke u vanaf 24 februari kunt downloaden vanaf deze website. Uw inschrijfformulier dient uiterlijk op woensdag 22 maart  2023 om 12.00 uur te zijn ontvangen. Dit kan door het formulier en eventuele bijbehorende documenten digitaal te sturen naar info@annadegraaff.nl. Indien u het formulier per mail verstuurt, adviseren wij u om een mailbevestiging te vragen. U kunt de stukken ook langs brengen bij het kantoor aan Schootsvel 2a, 1671 NW in Medemblik. Indien er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde woning, wordt de toewijzing door de ontwikkelaar vastgesteld. Inwoners van de voormalige gemeente Wieringermeer hebben voorrang bij de toewijzing.

Van de kandidaten wordt verwacht dat wanneer zij zich inschrijven er serieuze belangstelling is voor de woning en ze de aankoop kunnen financieren. Kandidaten worden daarom vooraf gevraagd onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid. Voor dit project is er een samenwerking met de Rabobank. De adviseurs van de Rabobank kijken tijdens een gratis oriëntatiegesprek samen met u naar uw financiële mogelijkheden. Zo weet u snel waar u aan toe bent. Voor dit project is geen NHG of starterslening mogelijk.

Indien u al over een financiële check beschikt, adviseren we u deze toe te voegen aan uw inschrijvingsformulier.

Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld. Als de hierop verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, vervalt de inschrijving of toewijzing.

U dient er rekening mee te houden dat er een zelfbewoningsplicht van toepassing is behoudens verhuur aan familie in de eerste graad. Dit houdt in dat u de woning zelf dient te bewonen of het alleen mag verhuren aan bijvoorbeeld ouders of kinderen.

U kunt zich slechts één keer inschrijven. Wanneer er meerdere keren wordt ingeschreven komt de inschrijving of toewijzing te vervallen. Ook gehuwde personen of geregistreerde partners kunnen zich maar 1 keer (gezamenlijk) inschrijven.  Ruiling tussen kandidaten die een appartement toegewezen hebben gekregen is niet mogelijk. Indien het appartement van de eerste keus niet meer beschikbaar is, kan de volgende beschikbare keuze worden toegewezen.

Garages en carports:

Er worden 5 garages en 12 carports gerealiseerd. Deze worden los van de appartementen verkocht. Toewijzing geschiedt door de ontwikkelaar.

Parkeerplaatsen:

Op het eigen terrein worden 15 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze worden los aangeboden voor de verkoop. Toewijzing geschiedt door de ontwikkelaar. Voor de kopers die geen eigen parkeerplaats aanschaffen, is er in de directe omgeving van het complex ruim voldoende openbare parkeergelegenheid.

Op het inschrijfformulier is de mogelijkheid aanvullende informatie toe te voegen. Dit is niet verplicht. Wanneer u van mening bent dat er informatie op het inschrijfformulier ontbreekt die relevant is, dan kunt u dat hier toevoegen (maximaal 3 regels). Op deze toevoeging wordt niet gereageerd. Indien er een appartement terugkomt, omdat een eerdere kandidaat afvalt, wordt het appartement opnieuw toegewezen aan een kandidaat op de reservelijst. Indien u in eerste instantie geen appartement toegewezen heeft gekregen wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst.

De toewijzing vindt plaats in de week na de sluitingsdatum van de inschrijving.
De kandidaten worden na toewijzing gebeld door Anna de Graaff Makelaars. De kandidaat wordt dan uitgenodigd voor een gesprek en ontvangt meer informatie over het appartement. De kandidaat heeft het appartement in optie tot de in de toewijzingsmail aangegeven datum.