Informatie

Op deze historische en prominente locatie worden binnenkort 34 appartementen met uiteenlopende oppervlaktes van 58 tot 170 gebouwd. In dit ontwerp van Rietvink Architecten uit Oosthuizen is zo goed mogelijk rekening gehouden met de inpassing van het originele dorpsontwerp van architect en stedenbouwer M.J. Granpré Molière.

Granpré Molière

Hij ontwierp de dorpen en het landschap van de Wieringermeer rond 1927. Granpré Molière vond zijn inspiratie met name in de traditionele plattelandsbouw met de grote heldere bouwvolumen gevormd door gesloten bakstenen muren en hoge daken. Eveneens zijn stijlelementen van het originele Hotel Smit in het hoofdgebouw verwerkt.

Geschiedenis

Direct na de drooglegging werd Middenmeer, vanwege de centrale ligging in de Wieringermeerpolder, hét dorp waar veel bedrijven zich vestigden. In 1932 werd Hotel Smit gebouwd, centraal gelegen in het dorp en aan de haven. Vanaf 1936 werd hier iedere woensdag een graanbeurs gehouden. Op de graanbeurs werden niet alleen de prijsnoteringen voor graan, maar ook voor allerlei andere landbouw producten gemaakt.

Hotel Smit

De uitbater van Hotel Smit beheerde de grote ruimte die voor deze handelsbeurs nodig was. Deze grote ruimte vervulde ook een belangrijke sociale functie en werd door het verenigingsleven in de polder intensief gebruikt voor allerlei gelegenheden, zoals voor uitvoeringen en feesten.

Zo groeide de bekendheid van de beurshal in de wijde omgeving uit tot “De Oude Beurs”. Artiesten als Fats Domino, The Golden Earring en vele andere bekende artiesten traden er op. In 1981 sloeg het noodlot toe en brandde het hotel en de beurshal tot de grond aan toe af. Er werd een stichting opgericht en geld ingezameld om ‘De Oude Beurs’ opnieuw te bouwen. In 2009 werd het etablissement gesloten. Het kon vanwege de strengere geluidshinderwetten niet langer aan de vereiste criteria voldoen.

Sinds die tijd is er gezocht naar een passende invulling voor deze locatie. Na veel inspanningen kan er nu eindelijk een nieuwe ontwikkeling gerealiseerd worden.